Hvorfor er det behov for en ny offentlig tjenestepensjon?

Offentlig tjenestepensjon måtte tilpasses pensjonsreformen i folketrygden. Da man forhandlet om pensjonsreformen i 2009 ble offentlig tjenestepensjon besluttet videreført, men med tilpasninger. Tjenestepensjonen levealdersjusteres, og det ble innført ny regulering av pensjoner under utbetaling.

Hvis ikke tjenestepensjonsregelverket hadde blitt endret, ville yngre arbeidstakere på sikt oppleve at ytelsene fra tjenestepensjonsordningen blir til dels kraftig svekket.

Derfor gikk partene til forhandlingsbordet. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie uttalte at offentlige tjenestepensjonsordninger måtte tilpasses pensjonsreformen slik at offentlig ansatte får økt fleksibilitet og det blir mer lønnsomt å arbeide etter 62 år.

De nye pensjonsregene ble vedtatt av Kongen i statsråd 21. juni 2019, og innebærer en rekke lovendringer.