Hvorfor må jeg jobbe lenger enn før?

Pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antall år ditt årskull er forventet å leve.

Det kalles levealdersjusteringLevealders­justeringPensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon.Mer om Levealders­justering. Jo lenger hvert årskull er forventet å leve, jo lenger må hvert årskull jobbe for å oppnå samme pensjon.