Jeg er født etter 1963 og har jobbet i offentlig sektor i mange år. Hva skjer med min pensjon?

Du vil gå over til ny alderspensjonsopptjening etter påslagsmodellen, og ny AFP, fra og med 01.01.2020. Opptjente rettigheter fra før 2020 vil bli tatt med når alderspensjonen blir beregnet.

Opptjeningen før 2020 skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, men skal samordnes med folketrygdens ytelser. 

Se hva du kan få i pensjon!

SPKs nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon. 

Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon.

Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder. 

Pensjonskalkulator for deg som er født i 1963 eller senere.