Jeg har særalders­grense, hva skjer med den?

Er du født før 1963 gjelder dagens regler for særaldersgrense.

Særalderspensjon skal også tilpasses pensjonsreformen og ny påslagsmodell, og de som har særaldersgrenser skal sikres forutsigbarhet.

Lovendringen inneholder midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.