Kan jeg jobbe ved siden av pensjon?

Ja. Alderspensjonen for de som er født i 1963 eller senere kan tas ut helt eller delvis mellom 62 og 75 år, og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert.