Når gjelder de nye reglene fra?

Den nye opptjeningsmodellen skal starte 01.01.2020, og gjelder alle med offentlig tjenestepensjonsordning som er født 1963 eller senere. I 2025 fyller 1963-kullet 62 år og kan som første årskull ta ut pensjon i den nye ordningen.