Medlemskap som ansatte­gode

Medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en viktig del av lønns- og ansettelsesvilkårene. Her finner du mange gode verktøy og praktiske tips til å synliggjøre verdien av medlemskapet.