Slik rapporterer du ansatte med delvis pensjon

Endringer i lønns- og stillingsdata for ansatte som mottar delvis pensjon, skal rapporteres.

Når en ansatt med delvis uførepensjon går opp i lønn i den aktive stillingsstørrelsen, trenger du ikke sende oss en ePensjonsmelding. Slike endringer påvirker ikke pensjonen, og du kan derfor rapportere dette gjennom den ordinære rapporteringen av lønns- og stillingsdata.