For etterlatte

Er du nær pårørende etter et dødsfall? Da kan du ha rett til ytelser fra oss. Vi gir deg oversikt over hva du eventuelt kan ha krav på.

RETTIGHETER DU SOM ETTERLATT KAN HA HOS OSS:

Hadde avdøde barn under 20 år? Da har barna rett på barnepensjon fra oss.

Les mer om barnepensjon.

Er du ektefelle, tidligere ektefelle eller registrert partner av avdøde, kan du ha rett til ektefellepensjon fra oss. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Les mer om hvem som kan ha rett til ektefellepensjon.

Hvis avdøde var i jobb eller mottok pensjon fra oss, vil dødsboet eller gjenlevende ektefelle automatisk få en engangsutbetaling tilsvarende én eller to måneders pensjon.

DERSOM AVDØDE VAR ALDERS- ELLER UFØREPENSJONIST

 • Gjenlevende ektefelle vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende to måneders pensjon utover dødsmåneden.
 • Dersom avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle, blir det til dødsboet utbetalt et beløp tilsvarende én måneds pensjon utover dødsmåneden.

DERSOM AVDØDE MOTTOK AFP OG VAR MELLOM 62 OG 65 ÅR

 • Gjenlevende ektefelle (eller dødsboet hvis avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle), vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende én måneds alderspensjon utover dødsmåneden 

DERSOM AVDØDE MOTTOK AFP OG VAR MELLOM 65 OG 67 ÅR

 • Gjenlevende ektefelle vil få utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende to måneders pensjon utover dødsmåneden 
 • Dersom avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle, blir det til dødsboet utbetalt et beløp tilsvarende én måneds pensjon utover dødsmåneden.

DERSOM AVDØDE VAR I JOBB

 • Gjenlevende ektefelle (eller dødsboet hvis avdøde ikke etterlot seg en gjenlevende ektefelle) får utbetalt et skattefritt engangsbeløp tilsvarende én måneds alderspensjon.

VIKTIG FOR DEG SOM ER ETTERLATT:

 • Vi får automatisk melding om dødsfall fra folkeregisteret. Hvis avdøde var bosatt i utlandet, må du ta kontakt med oss.
 • Hvis avdøde hadde pensjon fra oss, avslutter vi pensjonsutbetalingene.
 • Vi beregner en engangsutbetaling i forbindelse med dødsfallet, se "Engangsutbetaling i forbindelse med dødsfall" ovenfor.
 • Deretter behandler vi sak om etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon). Du vil få nærmere beskjed om eventuell rett til etterlattepensjon og/eller gruppelivsutbetaling.

 • Du må søke om gjenlevendepensjon fra NAV. Dette gjelder uavhengig av egen inntekt.
 • Hvis vi kontakter deg og ber om vigselsattest eller annen dokumentasjon, må du sende dette til oss.
 • Hvis du og avdøde var samboere og avdøde hadde gruppelivsforsikring i SPK: Ta kontakt med oss for å søke om gruppelivsutbetaling. 
 • Bodde avdøde i utlandet? Ta kontakt med oss.