Nye regler for samordning mellom tjeneste­pensjon og folketrygden

Kongen i statsråd har vedtatt endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet. Endringene innebærer nye regler for samordning mellom tjenestepensjon og folketrygden for dem som er født i 1954 og senere.

I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden.

De som er født mellom 1954 og 1962, tjener opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler, mens de som er født i 1963 og senere tjener opp alderspensjon i folketrygden utelukkende basert på nye opptjeningsregler.

Nye samordningsregler er altså nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for deg som har offentlig tjenestepensjon, og som er født i 1954 eller senere.

Hva innebærer de nye samordningsreglene?

  • Offentlig tjenestepensjon skal tidligst samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år.
  • Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres, tidligst fra 67 år.
  • 2 prosent av pensjonsbeholdningen holdes utenfor samordningen.
  • Det legges på et kronebeløp på 2,5 G etter samordning som levealderjusteres. Kronebeløpet justeres for tjenestetid.
  • Regelverket får full effekt for alle som er født 1963 eller senere. For årskullene 1954 – 1962 vil effekten gradvis fases inn.

Beregning av pensjon

Etter at nye samordningsregler nå er vedtatt, vil det være mulig å beregne framtidig alderspensjon for deg som er født etter 1954. Er du født til og med 1958 vil du kunne benytte Pensjonskalkulatoren på Min side. På grunn av individuell garanti er du garantert 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Det vil imidlertid ta tid å oppdatere kalkulatoren med de nye samordningsreglene, og beregningen som gis er derfor midlertidig og uforpliktende.

Er du født i årene 1959-1962 er pensjonskalkulatoren på Min side ikke mulig å bruke inntil den er oppdatert med nye samordningsregler. Dette vil etter planen skje i annet kvartal 2019.

Hvis du er født i 1963 og senere vil du fra og med 2020 begynne å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning. Hovedtrekkene i det nye regelverket ble nylig nedfelt i en avtale mellom partene i arbeidslivet. Men detaljene i den nye offentlige tjenestepensjonen er ikke behandlet i Stortinget, og det er fortsatt usikkert når det vil være mulig å beregne alderspensjon for deg som er født i 1963 og senere.