Utsetter vedtak om ny pensjonsmodell for apotekansatte

Stortinget har vedtatt at dagens pensjonsordning for apotekansatte videreføres inntil arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har kommet til enighet om en ny pensjonsmodell.

Stortinget har vedtatt helt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere fra 1. januar 2020. Men de nye reglene vil ikke gjelde for ansatte i apotekbransjen.

Det er vedtatt at dagens pensjonsordning for ansatte i apotekene videreføres inntil partene har blitt enige om hvilken pensjonsmodell som skal gjelde.

Stortinget har imidlertid bestemt at bestemmelsene om utfasing av individuell garanti for årskullene 1959–1962 skal gjelde også for ansatte i apotekene.