Årsrapport 2016

Nøkkeltall

Kunder og medlemmer  201620152014
Antall apotek i ordningen Antall 868 834 800
Medlemmer Antall 20 288  19 711 18 789
Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 645  7 585 7 422
Pensjonister* Antall 5 121  4 951 4 600
Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold** Antall 7 522  7 175 6 767
 * Oppgitt antall er antall per polise. Et medlem kan ha mer enn én polise. F.eks. vil et medlem som mottar delvis uførepensjon fra pensjonsordningen, og arbeider delvis i aktiv stilling, ha to poliser som tilsvarer disse forholdene.

** Arbeider ikke lenger i virksomhet tilknyttet POA, men har pensjonsrettigheter i POA (kalles også oppsatt pensjon).

 

Tjenestepensjon  201620152014
Opptjente pensjonsrettigheter Tusen kroner 6 989 457 6 644 006 6 478 203
Pensjonspremie Tusen kroner 648 380 639 870 593 186
Utbetalte pensjoner Tusen kroner 290 277 279 046 264 356

 

Kapitalforvaltning 201620152014
Fondsmidler i apotekordningen Mill. kroner 8 500 7 796 7 292
Årlig avkastning på fondsmidler Prosent  4,8 2,4 6,6

Last ned oversikt over nøkkeltall og statistikk