Pensjonssystemet i Norge

Det norske pensjonssystemet er tredelt. Det består av folketrygd, ulike tjenestepensjonsordninger og ulike former for egen pensjonssparing.

Pensjon er de pengene du skal leve av når du blir pensjonist - det vil si at pensjon en form for utsatt lønn. Du kan selv påvirke hvordan pensjonen din blir, og du bør begynne å tenke på pensjonen din fra du er 35-40 år.

Slik er pensjonen bygd opp

Det finnes mange ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivåer.

Folketrygden er grunnmuren

Folketrygden er en obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning for alle som er bosatt i Norge. Ordningen administreres av Arbeids-og velferdsetaten (NAV) og finansieres løpende gjennom tilskudd fra statskassen. Folketrygden ble innført i Norge i 1967.

Tjenestepensjon er neste nivå

I 2006 ble det innført obligatorisk tjenestepensjon i Norge (OTP). Tjenestepensjon tjenes opp når du er i et arbeidsforhold og er et tillegg til folketrygden. Det skilles mellom privat og offentlig tjenestepensjon.

Offentlige arbeidsgivere har en ytelsesbasert pensjonsordning, mens private bedrifter frem til 2014 har kunnet velge mellom ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsordning. Fra 2014 er det også innført et nytt tjenestepensjonsprodukt i privat sektor, hybridpensjon, som er en variant av innskuddsbasert pensjon.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er tjenestepensjonsordning for ansatte i apoteksektoren, og er en ytelsesbasert pensjonsordning.

Forsikringsselskaper er hovedaktører i det private tjenestepensjonsmarkedet, med DNB Liv og Storebrand som de to største. De to største leverandørene av offentlig tjenestepensjon er Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Egen pensjonssparing

Hvis du ønsker det, kan du inngå frivillige spare- eller pensjonsavtaler, slik at pensjonen blir høyere. Du kan for eksempel spare i fond eller tegne individuelle pensjonsavtaler hos bank eller forsikringsselskap.

Hva blir din totale pensjon?

Den totale pensjonen er avhengig av hvor mye du har tjent opp på de ulike nivåene. Hvis du ønsker å få regnet ut pensjonen din, kan du ta kontakt med NAV og de tjenestepensjonsordningene du har vært medlem av. For å se din opptjening hos oss, kan du logge inn på Min Side.