Pensjonen øker fra 1. mai 2015

Den samlede pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden økte fra 1. mai 2015 med utgangspunkt i en vekst i G på 1,92 %. Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt i juli - sammen med etterbetaling på to måneder.

Med utgangspunkt i pensjonsordningens økonomi, beslutter styret i pensjonsordningen hvert år om pensjonene skal oppreguleres, og hvor mye.

Planlagt utbetaling i juli

Fra 1 mai 2015 er det vedtatt å regulere pensjonene i POA i 2015 likt med G, dvs. med utgangspunkt i en vekst i G på 1,92 %.

For alderspensjoner og etterlattepensjoner etter 67 år, og AFP før 67 år, fratrekkes 0,75 % på samme måte som i Folketrygden. Dette gir en minimum økning i pensjonen på 1,16 %.

Uførepensjoner og etterlattepensjoner før 67 år reguleres med 1,92 %.

Hvor stor økningen blir for hver enkelt, kan medlemmene se av utbetalingsslippen de får fra NAV i juli.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om regulering av din pensjon , send en e-post til postmottak@spk.no eller ring oss på telefon 22 24 15 00