Pensjonen øker fra 1. mai 2017

Den samlede pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden økte fra 1. mai 2017. Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt i juli - sammen med etterbetaling for to måneder.

Med utgangspunkt i pensjonsordningens økonomi, beslutter styret i pensjonsordningen hvert år om pensjonene skal oppreguleres, og hvor mye. Styret har besluttet å justere pensjonene i POA tilsvarende veksten i folketrygdens grunnbeløp (G), som i år er på 1,14 prosent.

Planlagt utbetaling i juli

For alderspensjoner og etterlattepensjoner etter 67 år, og AFP før 67 år, justeres pensjonene først med veksten i folketrygdens grunnbeløp (G). Deretter trekkes det fra en fast faktor på 0,75 prosent. Dette gir en minimum økning i pensjonen på 0,38 prosent.

Uførepensjoner og etterlattepensjoner før 67 år reguleres med 1,14 prosent.

Hvor stor økningen blir for hver enkelt, kan medlemmene se på utbetalingsslippen de får fra NAV i juli.