Regulering av pensjoner

Pensjonen øker med virkning fra 1. mai 2020

Den samlede pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) og folketrygden øker med virkning fra 1. mai 2020. Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt i oktober.

Med utgangspunkt i pensjonsordningens økonomi, beslutter styret i pensjonsordningen hvert år om pensjonene skal oppreguleres, og hvor mye. Styret har besluttet å justere pensjonene i POA med utgangspunkt i veksten i folketrygdens grunnbeløp (G), som i år er på 1,5 prosent.

Planlagt utbetaling i oktober

For alderspensjoner og etterlattepensjoner etter 67 år, og AFP før 67 år, justeres pensjonene først med veksten i folketrygdens grunnbeløp (G). Deretter trekkes det fra en fast faktor på 0,75 prosent. Dette gir en minimum økning i pensjonen på 0,74 prosent.

Uførepensjoner og etterlattepensjoner før 67 år øker med 1,5 prosent.

Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt i oktober. Samtidig vil etterbetaling fra 1. mai 2020 være klar. Hvor stor økningen blir for hver enkelt, kan medlemmene se på utbetalingsslippen de får fra NAV i oktober.

Grunnbeløpet per 1. mai 2020

Fra 1.mai 2020 er grunnbeløpet i folketrygden (G) 101 351 kroner.