Grunn­pensjon

Størrelsen på grunnpensjonen fra folketrygden er avhengig av sivilstand og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden.

Beregningen av grunnpensjon tar utgangspunkt i grunnbeløpetGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp i folketrygden.

Mer om grunnpensjon på www.nav.no.