Etteroppgjør for AFP

Hvert år når skatteligningen foreligger, regner vi ut et etteroppgjør. Det betyr at vi kontrollerer om du har fått riktig utbetalt AFP det aktuelle året.

NAV regner ut etteroppgjøret når du er mellom 62 og 64 år. Fra året du fyller 65 år er det Statens pensjonskasse som regner ut etteroppgjøret.

Hvis det viser seg at din faktiske inntekt etter at du gikk av med pensjon avviker med mer enn 15 000 kroner fra den inntekten pensjonen er beregnet etter, fastsetter vi en ny pensjonsgrad. Du får da enten etterbetalt pensjon, eller må betale tilbake dersom du har fått for mye utbetalt.