Garantitillegg

Er du født til og med 1958 har du en såkalt individuell garanti. Det betyr at du kan få det som blir kalt et garantitillegg for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. 

Mer om individuell garanti.