Individuell garanti

Medlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), som er født i 1958 eller tidligere, er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjongrunnlaget, må du ha full opptjeningstid.

Er du født til og med 1958 har du en såkalt individuell garanti. Det innebærer at du får det som blir kalt et garantitillegg for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og POA på 66 prosent av

pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.Mer om Pensjons­grunnlag

. Vilkårene er at du har full opptjening og tar ut alderspensjon fra folketrygden og POA samtidig fra 67 år eller senere. Har du ikke full opptjening, kan samla utbetaling bli lågare enn 66 prosent – sjølv med garantitillegg.

Regelverket for ny offentlig tjenestepensjon, som etter planen skal vedtas før sommeren 2019, inneholder et forslag om at de som er født 1959-1962 også skal få en individuell garanti. Men for denne gruppen er forslaget at garantitillegget blir trappet gradvis ned, slik at du ikke nødvendigvis er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Nedtrappingen skjer gradvis med 10 prosent per årskull. Det betyr at de som er født i 1959 får 90 prosent og de som er født i 1962 får 60 prosent av garantitillegget.