Oppsatt pensjon

Dersom du tidligere har vært medlem hos oss, kan du ha tjent opp pensjonsrettigheter til en framtidig pensjon. Disse kaller vi en oppsatt pensjon. Det blir stilt krav om minst 3 års opptjeningstid.

Har du rett til en oppsatt alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet?

For å ha rett til alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet som tidligere medlem, må du

  • ha minst 36 måneders samlet opptjening i pensjonsordningen (og eventuelle offentlige tjenestepensjonsordninger i de periodene Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har vært medlem av Overføringsavtalen) og
  • søke om alderspensjon fra folketrygden når du fyller 67 år

Meir om alderspensjon og tidligare medlem.

Har du rett til en oppsatt uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet?

Som tidligere medlem kan du ha rett til uførepensjon hvis du

  • sluttet i stilling med rett til medlemskap etter 1.1.1967, og
  • har minst 36 måneders samlet opptjening i Pensjonsordnignen for apotekvirksomhet, og
  • har fått uførepensjon eller uføretrygd fra folketrygden.

Du har ikke rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet mens du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden.