Regulering av pensjon

Det er styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet som bestemmer hvordan pensjonene skal reguleres.

Forhold som legges til grunn er

  • endringer i grunnbeløpetGrunnbeløpGrunnbeløpet i folketrygden, som vi ofte kaller G, blir justert en gang i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunnbeløp i folketrygden (G)
  • ordningens økonomiske situasjon 

Reguleringen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kan derfor avvike fra reguleringen i folketrygden og de offentlige tjenestepensjonsordningene.