Pensjon

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en lovfestet pensjonsordning for ansatte ved apotek. I tillegg er noen arbeidstakere innenfor farmasifaget tilknyttet ordningen. Statens pensjonskasse administrerer ordningen.