Barne­pensjon

Medlemskapet i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er en sikkerhet for flere enn bare deg. Skulle du falle fra før dine barn fyller 20 år, vil de motta barnepensjon. Pensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer for barna når de vokser opp.

Barn under 20 år har rett til barnepensjon hvis en av foreldrene dør og vedkommende var medlem hos oss. Hvis barnet mister begge sine foreldre, og begge var medlem hos oss, har barnet rett til barnepensjon etter begge foreldrene. Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har også mulighet til å gi barnepensjon til stebarn.

De etterlatte trenger ikke å søke om barnepensjon hvis avdøde fortsatt var i jobb, var tidligere medlem hos oss, eller var pensjonist. Hvis avdøde var medlem hos oss, mottar vi automatisk melding om dødsfallet fra arbeidsgiveren eller NAV. Hvis avdøde hadde et tidligere medlemskap i Statens pensjonskasse, sjekker vi jevnlig med folkeregisteret.

Bosatt i utlandet?

Hvis avdøde bodde i utlandet og var tidligere medlem i Statens pensjonskasse, er det viktig at de etterlatte selv tar kontakt med oss.

Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra.Mer om Pensjons­grunnlag til avdøde. Når det er flere barn i familien, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden, men med eventuelle andre tjenestepensjoner.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år.

NB! Egne regler for beregning av barnepensjon hvis medlemmet døde før 1.1.2001.

Opptjeningstid

Er opptjeningstiden mindre enn 30 år, blir barnepensjonen redusert. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har tjenesteår.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb tar vi med opptjeningstiden fram til 67 år (eller fram til aldersgrensen dersom avdøde stod i en stilling med særaldersgrense), når vi beregner barnepensjonen.

Avdøde var pensjonist

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 62 og 65 år, tar vi med opptjeningstiden fram til fylte 67 år (eller til aldersgrensen dersom denne er lavere enn 67 år) når vi beregner barnepensjonen.

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget til alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner barnepensjonen.