Ektefelle­pensjon

Ektefellepensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer for gjenlevende ektefelle/registrert partner hvis du som medlem skulle falle fra.

Din etterlatte ektefelle eller registrerte partner kan ha rett til ektefellepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirkosmhet dersom du som medlem skulle falle fra. Også fraskilte kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har imidlertid ikke rett til ektefellepensjon.

Etterlatte etter tidligere medlemmer kan også ha rett til ektefellepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirkosmhet.

Les mer om hvem som har rett til ektefellepensjon.

Den etterlatte trenger ikke å søke om ektefellepensjon hvis du som er (eller har vært) medlem, skulle dø mens du fortsatt er i jobb, eller mens du er pensjonist.

Vi mottar automatisk melding om dødsfallet fra arbeidsgiveren eller NAV. Vi sjekker også jevnlig med folkeregisteret, for å avdekke dødsfall blant tidligere medlemmer.

Bosatt i utlandet?

Hvis du som tidligere medlem i Pensjonsordningen for apotekvirkosmhet skulle falle fra mens du bor i utlandet, er det viktig at de etterlatte selv tar kontakt med oss.

Ektefellepensjon blir enten bruttoberegnet eller nettoberegnet. Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når avdøde ble medlem, når ekteskapet ble inngått og når gjenlevende ble født.

Avdøde ble medlem Ektefelle født Ekteskapet inngått Type ektefellepensjon
Etter 01.07.2000 Før 01.07.1950 Ikke relevant Nettoberegnet
01.10.1976 - 30.06.2000 Før 01.07.1950 Ikke relevant Bruttoberegnet
Før 01.10.1976 Før 01.07.1950 01.01.2010 og senere Bruttoberegnet
Før 01.10.1976 Før 01.07.1950 Før 01.01.2010

Bruttoberegnet

Ikke relevant 01.07.1950 - 31.12.1954 01.01.2010 og senere Nettoberegnet 
01.10.1976 eller senere 01.07.1950 - 31.12.1954 Ikke relevant Nettoberegnet
Før 01.10.1976 01.07.1950 - 31.12.1954 Før 01.01.2010

Bruttoberegnet

Ikke relevant 01.01.1955 eller senere Ikke relevant Nettoberegnet 
  • Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag - eller 60 prosent av alderspensjonen. Bruttoberegnet ektefellepensjon samordner vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. I noen tilfeller vil også brutteberegnet ektefellepensjon bli justert i forhold til ektefelles inntekt ved siden av ektefellepensjonen. Les mer om bruttoberegnet ektefellepensjon.
  • Full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Nettoberegnet ektefellepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Les mer om nettoberegnet ektefellepensjon.