Brutto­beregnet ektefelle­pensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Beregning av pensjonen

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

Vi samordner bruttoberegnet pensjon med blant annet ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.Mer om Overførings­avtalen.

Et eksempel

  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 % * 25/30 = 165 000 kroner

* før samordningSamordningPensjonen fra Pensjonsordning for apotekvirksomhet og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsloven regulerer fordelingen av utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger.Mer om Samordning og eventuell reduksjon på grunn av egen arbeidsinntekt.

Overgangsregler for deg som er født fra og med 1954

For årskull født fra og med 1954 skal bruttopensjon gradvis erstattes med nettopensjon fra fylte 67 år. Stortinget har vedtatt egne overgangsregler som gjelder fra 1. januar 2021

Bruttoberegnet ektefellepensjon og inntektsreduksjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert i forhold til egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

01.10.1976

Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen blir ikke redusert i de tilfellene:

  • Du er enke etter en mannlig arbeidstaker som var medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976.
  • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som var medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente etter 31.12.1993.

Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.

Ektefellepensjonen blir redusert i de tilfellene:

  • Du er enke eller enkemann etter en arbeidstaker som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 01.10.1976 eller senere.
  • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som ble medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente før 01.01.1994.   

Mer om egen arbeidsinntekt

Mer om egen tjenestepensjon og ektefellepensjon