Netto­beregnet ektefelle­pensjon

En nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

Du får full ektefellepensjon hvis opptjeningstiden er 30 år eller mer. Hvis opptjeningstiden er kortere, får du så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår. Hvis nettoberegnet ektefellepensjon for tidligere medlem, så beregnes opptjeningstiden etter andre regler.

Vi samordner ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.Mer om Overførings­avtalen.