Rett til ektefelle­pensjon

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse som utbetales til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem hos oss dør.

Du har rett til pensjon hvis ektefellen din dør ett år eller mer etter:

 • tilsettingen i en stilling som ga rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • at ekteskapet ble inngått

Du kan ha rett til pensjon hvis ektefellen din var tidligere medlem i Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Fraskilte kan ha rett til pensjon

Noen tilleggskrav må være oppfylt for å få ektefellepensjon hvis du er skilt fra avdøde:

 • Avdøde må ha vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før skilsmissen.
 • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år.
 • Du må ha vært minst 45 år da dere ble skilt.
 • Du må ikke ha giftet deg på nytt før din tidligere ektefelle døde.
 • Du må ikke ha fraskrevet deg retten til ektefellepensjon.

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde.

Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.  

Ikke alle har rett til ektefellepensjon

Du har ikke rett til pensjon hvis ektefellen din dør innen ett år etter:

 • tilsettingen i en stilling som ga rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 
 • at ekteskapet ble inngått

Dette forutsetter at dødsfallet skyldes sykdom han/hun led av ved tilsettingen eller vielsen, og som minst en av dere har kjent til.

Spesielle grunner kan gi rett til pensjon

Noen ganger kan spesielle grunner likevel gi deg rett til ektefellepensjon. Vanligvis krever det et samspill av flere slike grunner, som for eksempel:

 • om dere var samboere før ekteskapet
 • hvor lenge dere eventuelt var samboere
 • om du har hatt ekstraordinære omsorgsoppgaver
 • om dere har felles barn
 • hvordan de økonomiske forholdene var
 • hvor høy alderen din er  

Hvis du gifter deg på nytt

Retten til å motta ektefellepensjon forsvinner hvis du gifter deg på nytt. Du kan imidlertid få pensjonen tilbake hvis dette ekteskapet tar slutt på grunn av død eller skilsmisse.

Når begge ektefellene dør

Hvis ektefeller dør på samme dato, blir det ikke utbetalt ektefellepensjon. Hvis de dør på ulik dato i samme måned, vil boet få en utbetaling.