Uføre­pensjon

Har du fått redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Pensjonen utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.

FØR DU SØKER OM UFØREPENSJON:

Du kan ha rett til uførepensjon hvis du som medlem har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom eller skade. Også tidligere medlemmer kan ha rett til uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Sjekk hvilke vilkår som gjelder for deg.

Hvis du skal søke om uførepensjon, følg veiledningen for å søke om uførepensjon.

Uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir som hovedregel beregnet som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvordan beregnes uførepensjon?

MENS DU MOTTAR UFØREPENSJON:

Når du får vedtak om uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, får du også vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Les mer om inntekt i tillegg til uførepensjon

Mottar du allerede uførepensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, men skal søke om forlenget eller forhøyet ytelse?

Følg veiledningen for å søke forlenget eller forhøyet uførepensjon.

Hvis du fortsatt er delvis ufør

Du må melde fra på Min side hvis du har inntekt, eller hvis inntekten din endrer seg. Du beholder uføregraden du fikk innvilget, så lenge uførevedtaket ditt gjelder. Pensjonen blir imidlertid redusert hvis inntekten overstiger inntektsgrensen, men øker igjen hvis inntekten synker under inntektsgrensen.

Hvis du er friskmeldt og skal tilbake i full jobb

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon slik at uførepensjonen blir stoppet fra det tidspunktet du er friskmeldt.

Uførepensjon fra oss kommer vanligvis ikke til utbetaling før sykepengene fra folketrygden opphører. Normalt utbetales sykepenger i 12 måneder.