Alderspensjon for deg født 1943-1953

Full alderspensjon fra oss utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden ved fylte 67 år.