Alderspensjon for deg født 1954-1958

Er du født mellom 1954 og 1958, har du en individuell garanti som innebærer at du får 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig. Har du mindre opptjening enn 30 år har du en forholdsmessig garanti.