For deg som er født 1954-1958

For deg som er født 1954-1958: Jobbe etter 67 år?

Du har kanskje hørt at det lønner seg å jobbe lenge, men er bekymret for å tape pensjon på å jobbe etter fylte 67 år? Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på pensjonen din. Hvor lenge det lønner seg å jobbe er avhengig av når du er født.

Utgangspunktet for opptjening av tjenestepensjon er at pensjonsopptjeningen din øker så lenge du fortsetter i jobb og du ikke allerede har full opptjeningstid. Du vil dermed kunne få høyere pensjon ved å vente med å ta ut alderspensjon.

Levealdersjustering

Alderspensjonen skal imidlertid også levealdersjusteres – slik at den enkeltes pensjon blir justert for endringer i befolkningens levealder. Levealdersjusteringen blir gjennomført ved hjelp av justeringstall. For deg som er født i årene 1954-1958 skal det benyttes justeringstall for både gammelt og nytt samordningsregelverk. Les mer om overgangen fra gamle til nye samordningsregler i egen artikkel.

Alderspensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet blir levealdersjustert tidligst fra fylte 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt. Alderspensjonen blir levealdersjustert ved å dividere pensjonen med justeringstallet som gjelder ved fylte 67 år.

Hvis du derimot fratrer stillingen etter fylte 67 år, skal pensjonen divideres med justeringstallet på uttakstidspunktet. For deg som er født i årene 1954-1958 er reglene endret for å gi bedre pensjonsuttelling for å stå i arbeid etter fylte 67 år. 

Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har nådd justeringstall 1, må du være oppmerksom på at dette kan gi lavere pensjonsutbetaling fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Se når du når justeringstall 1 i tabellen under.

Årskull

67 år i

Når justeringstall 1 når du er

 1954  2021  69 år og 1 måned
 1955  2022  69 år og 3 måneder
 1956  2023  69 år og 5 måneder
 1957  2024  69 år og 7 måneder
 1958  2025  69 år og 9 måneder*

* Beregningen for når årskull 1958 når justeringstall 1 er basert på prognose fra NAV/Statistisk sentralbyrå.

Du kan altså jobbe lengre enn tidligere årskull før tjenestepensjonen blir redusert.

Det er viktig å være klar over at det er mange faktorer som spiller inn når vi beregner pensjonen din. Husk at du kan få en prognose på din framtidige pensjon ved å bruke pensjonskalkulatoren på Min side