Alderspensjon for deg født 1959–1962

Hva får du i alderspensjon?

Som medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) eller annen offentlig tjenestepensjonsordning, får du alderspensjon fra oss i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Medlemmer som er født 1959–1962 er garantert en viss prosent av sluttlønn i samlet alderspensjon fra folketrygden og POA.

Alderspensjon fra POA er en såkalt bruttopensjon som blir utbetalt som en andel av sluttlønn. Som regel forutsetter full alderspensjon at du har 30 år i full stilling.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få 

barnetillegg.Barne­tilleggDersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.Mer om Barne­tillegg

 

Logg inn på Min side og beregn fremtidig alderspensjon.

Pensjonen levealdersjusteres

Pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og POA skal levealdersjusteres.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp til alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler. Dette innebærer at alderspensjonen skal levealdersjusteres på to forskjellige måter. Èn del av pensjonen skal levealdersjusteres ut fra gamle opptjeningsregler i folketrygden, og èn del skal levealdersjusteres ut fra nye opptjeningsregler i folketrygden.

Pensjonen levealdersjusteres ved å dele bruttopensjonen fra SPK på

Mer om levealdersjustering.

Pensjonen samordnes med folketrygden

Pensjonen fra POA skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra POA. 

I praksis skjer samordningen ved at pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres med samordningsfradraget.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler. I 2018 vedtok Stortinget nye samordningsregler som styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at èn del av alderspensjonen din skal samordnes etter gamle samordningsregler, og at èn del av pensjonen skal samordnes med nye regler. 

Les mer om samordning mellom tjenestepensjon og folketrygden.

Du kan sjekke hva du får i alderspensjon ved å logge inn på Min side