Inntekt og alders­pensjon

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Pensjonen fra oss vil da i mange tilfeller bli redusert.

Hvordan påvirker inntekt alderspensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet?

 
Inntekt fra privat sektor

Inntekt fra privat sektor påvirker ikke alderspensjonen. Med privat sektor mener vi arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Inntekt fra apotek

Dersom du lønnes av et apotek som pensjonist, får du utbetalt ordinær timelønn. Minstegrensen for rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er 20 prosent av full stilling. Denne minstegrensen gjelder også for pensjonister - eller sagt på en annen måte; apotekansatte som har delvis alderspensjon. Dette betyr at: 

  • hvis du jobber mindre enn minstegrensen, vil ikke pensjonen bli redusert
  • Hvis du jobber i 20 prosent stilling eller mer, vil pensjonen bli redusert

Inntekt fra andre offentlige arbeidsgivere

Inntekt fra arbeidsgivere med medlemskap i andre offentlige pensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen.Mer om Overførings­avtalen, påvirker ikke alderspensjonen.

Unntak

For deg som er tidligere medlem og har alderspensjon etter reglene for tidligere medlemmer, vil uttaksgrad i folketrygden påvirke pensjonen fra oss. Hvis du får din alderspensjon fra folketrygden gradert, vil din oppsatte alderspensjon utbetales med samme grad. 

Opplysningsplikten

Det er viktig at du gir beskjed til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV.

Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Vil du vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt kan du se www.nav.no