Jobbe heltid og motta pensjon

Du kan i utgangspunktet ikke kombinere arbeid på heltid og pensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Dersom du ønsker å jobbe fullt og samtidig ta ut pensjon, må du ta ut alderspensjon fra folketrygden.

Dersom du ønsker å ta ut alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, må du slutte å jobbe i stillingen som gir rett til medlemskap i samme prosentandel som du ønsker å ta ut pensjon for.

Dersom du går av med pensjon når du blir 67 år, kan du likevel jobbe dersom inntekten er fra en stilling som ikke gir medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet eller en annen en offentlig tjenestepensjonsordning.

Alderspensjon og jobb

Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen blir redusert.

Viktig! Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du blir 67 år, og samtidig slutter i stillingen som gir medlemskap hos oss, blir tjenestepensjonen din lavere enn om du står i stilling fram til du går av med pensjon fra oss.