Når kan du gå av med alders­pensjon?

Du kan som hovedregel ta ut alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet etter at du har fylt 67 år.

Lavere aldersgrense

Hvis du har stilling med lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstidenOpptjenings­tidDen tiden du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du har betalt pensjonsinnskudd.Mer om Opptjenings­tid er minst 85 år.

Alderspensjon fra folketrygden

Folketrygden har andre regler for når du kan ta ut alderspensjonpensjon enn det Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har. I folketrygden kan du ta ut alderspensjon fra du er 62 år. Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før du fyller 67 år, kan det føre til at du mister rettigheter hos oss.

Hvis du slutter å jobbe før fylte 67 år

Dersom du tar ut  alderspensjon i folketrygden og slutter helt i stilling med rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, vil du miste retten til medlemskap hos oss.

Fortsetter å jobbe og tar ut alderspensjon

Dersom du tar ut  alderspensjon i folketrygden og fortsetter i medlemspliktig stilling, vil du beholde medlemskapet og rettighetene som følger medlemskapet. Du vil fortsatt ha rett til alderspensjon fra fylte 67 år dersom du fortsetter i stillingen. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du tar ut alderspensjon fra folketrygden før du tar ut tjenestepensjon, kan dette ha konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.