Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem i Pensjonsordning for apotekvirksomhet, kan du ha rett til en fremtidig pensjon fra oss.

For å ha rett til alderspensjon fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet som tidligere medlem, må du

  • ha minst 36 måneders samlet opptjening i pensjonsordningen (og eventuelle offentlige tjenestepensjonsordninger i de periodene Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har vært medlem av Overføringsavtalen) og
  • søke om alderspensjon fra folketrygden når du fyller 67 år

Når utbetales alderspensjon?

Hvis du som tidligere medlem har rett til alderspensjon, utbetales den fra måneden etter du fyller 67 år.

Du kan få utbetalt alderspensjon fra fylte 65 år hvis du har aldersgrense 65 år eller lavere. Du kan ikke få utbetalt pensjon tidligere enn ved fylte 65 år selv om aldersgrensen for stillingen er lavere.

Slik søker du alderspensjon

Som tidligere medlem søker du alderspensjon slik:

  1. Hvis du er registrert som tidligere medlem i Statens pensjonskasse, får du brev fra oss cirka 3 måneder før du kan ha rett til pensjon.
  2. Når du har fått brev, kan du logge inn på Min side. Her må du bekrefte at du fyller vilkårene for alderspensjon.
  3. Send søknaden senest 2 måneder før pensjonen skal starte. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side