Slik beregnes alderspensjon for tidligere medlemmer

Størrelsen på pensjonen beregnes etter to forskjellige regelsett, avhengig om du ble medlem av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet før eller etter 1. januar 1967.

  • Full opptjeningstid i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er 360 måneder. Hvis du ble medlem før 1. januar 1967, har du krav på alderspensjon etter antall måneder regnet i forhold til 360-deler. Det vil si etter samme regler som for ordinær alderspensjon.
  • Hvis du ble medlem etter 1. januar 1967, beregner vi pensjonen etter forholdet mellom faktisk opptjeningstid og den opptjeningstiden du kunne ha oppnådd ved å være medlem hos oss frem til aldersgrensen. Den mulige opptjeningstiden kan likevel ikke settes til kortere enn 360 måneder og lenger enn 480 måneder.

Regelverket for beregning av offentlig tjenestepensjon (inkludert Pensjonsordningen for apotekvirksomhet) er under endring. For medlemmer som mottar alderspensjon - eller nærmer seg pensjonsalder - er regelverket klart. Men for yngre medlemmer er det endringer i vente.

Mer om alderspensjon for ulike årskull.