Slik beregnes alderspensjon for tidligere medlemmer

Opptjeningstid i alderspensjoner har fra og med 01.01.2018 har blitt beregnet i hele år. 

Vi beregner pensjonen etter forholdet mellom faktisk opptjeningstid og den opptjeningstiden du kunne ha oppnådd ved å være medlem hos oss frem til aldersgrensen. Den mulige opptjeningstiden kan likevel ikke settes til kortere enn 30 år eller lenger enn 40 år.

Mer om alderspensjon for ulike årskull.