Arbeidsgiver

Mangelfulle rettigheter

Altinn-rollen Lønn og personalmedarbeider gir tilgang til all funksjonalitet på "Min virksomhet". Du kan også ha tilgang til "Min virksomhet" via enkeltrettigheter. Følgende enkeltrettigheter eksisterer:

 

Innsyn: For å få innsynsrett i "Min virksomhet" og mulighet til å ta ut ansattelister og rapporter, må du ha rettigheten Les og Les arkiv i tjenesten.

 

Rapporter lønnsdata: For å kunne sende lønnsfiler eller registrere endringer i ansattes stilling på "Min virksomhet", må du ha rettigheten Les og Skriv i tjenesten

 

Sende pensjonsmelding: For å kunne pensjonere ansatte trenger du:

- Rettigheten  Les og Signer i tjenesten "Min virksomhet"

- Rettighetene Les og Skriv i tjenesten pensjonsmeldingsskjema.

 

Når du er logget inn i Altinn kan du kan se hvilke roller du har for en arbeidsgiver ved velge Tilgangsstyring i toppmenyen. Om du ikke har riktige tilganger, må du få noen som innehar rollen Tilgangsstyring til å delegere tilganger til deg. Dette er som regel daglig leder eller den vedkommende har delegert denne myndigheten til.