Slik rapporterer du lønns- og stillingsdata for

Tillitsvalgte og ansatte i tjenestemannsorganisasjoner

Hovedarbeidsgiver rapporterer tillitsvalgte og ansatte i tjenestemannsorganisasjoner som permisjon uten lønn. Tjenestemannsorganisasjonen hvor vedkommende har sin tjeneste, rapporterer lønn og stillingsstørrelse.

Tillitsvalgte og ansatte i tjenesteorganisasjoner kan beholde medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) så lenge de har permisjon fra en arbeidsgiver tilknyttet SPK når de tiltrer i tjenestemannsorganisasjonen, og gjennom hele perioden i organisasjonen. Dersom de slutter i stillingen de har permisjon fra, skal de meldes ut av Statens pensjonskasse. Merk at tillitsvalgte og ansatte har forskjellig aldersgrense og ulike regler for permisjon.

Tillitsvalgte  

  • Tillitsvalgte i tjenestemannsorganisasjoner har rett til medlemskap i SPK for hele valgperioden, forutsatt at de ved tiltredelse, og gjennom hele perioden har permisjon fra en arbeidsgiver med pensjonsordning i SPK.
  • Tillitsvalgte har aldersgrense 63 år, og pensjonsgrunnlaget er lik lønnen de har i tjenestemannsorganisasjonen.

Rapportering av lønns- og stillingsdata for tillitsvalgte

  • Tjenestemannsorganisasjonen hvor vedkommende har sin tjeneste skal rapportere til oss lønn og stillingsstørrelse for den tillitsvalgte. 
  • Hovedarbeidsgiver (arbeidsgiver vedkommende har permisjon fra) skal rapportere permisjon uten lønn, og uten permisjonskode i henhold til permisjonsavtalen.  

Ansatte i tjenestemannsorganisasjoner

Ansatte i tjenestemannsorganasjoner har rett til permisjon uten lønn i inntil fire år fra sin hovedarbeidsgiver. Dersom hovedarbeidsgiver har sin pensjonsordning i SPK, kan de opprettholde sitt medlemskap i SPK i denne fireårsperioden. Aldersgrense er 70 år, og pensjonsgrunnlaget settes lik den lønnen de har i tjenestemannsorganisasjonen.

Rapportering av lønns- og stillingsdata for ansatte

  • Tjenestemannsorganisasjonen hvor vedkommende er ansatt skal rapportere til oss lønn og stillingsstørrelse for vedkommende.
  • Hovedarbeidsgiver (arbeidsgiver vedkommende har permisjon fra) skal rapportere til oss permisjon uten lønn, og uten permisjonskode i henhold til permisjonsavtalen.

Sjekkliste for tjenestemannsorganisasjoner ved rapportering  

Når du skal rapportere medlemsdata til oss må du huske  

  • å undersøke om tillitsvalgte og ansatte har permisjon fra hovedarbeidsgiver
  • at hvis arbeidstakeren ikke lenger har permisjon, skal vedkommende meldes ut av SPK
  • å skrive i stillingsbeskrivelsen om arbeidstakeren er valgt eller ansatt
  • å melde riktig aldersgrense