Aktuelle saker til eget intranett

Mange arbeidsgivere etterspør informasjon om pensjon og hva ordningen i SPK består av for å kunne informere egne ansatte. Derfor sender vi jevnlig ut saker om aktuelle temaer som dere kan legge ut på eget intranett.

Våre undersøkelser viser at medlemmene ønsker å få informasjon om innholdet i pensjonsordningen, og de vil gjerne få det via arbeidsgiver. 

Du kan bidra til å løfte kunnskap

Artiklene er ment for publisering på deres egne intranettsider for å øke kunnskapen om - og forståelsen for verdien av - pensjonsordningen.

Husk å fylle inn navn på den ansvarlige for informasjonen når du publiserer saken på intranettet, slik at de ansatte vet hvem de kan henvende seg til ved spørsmål. Dere står fritt til å bruke og tilpasse artiklene som dere vil. 

Her er tidligere saker du kan bruke til å informere til å informere dine ansatte:

Sak 1: Slik er pensjonen din satt sammen

Sak 2: Kva består ordninga i SPK av?

Sak 3: Hva betyr levealdersjustering?

Sak 4: Trygghet i alle livets faser

Sak 5: Visste du at du kan søke om boliglån i Statens pensjonskasse? 

Sak 6: Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

Lykke til!