For deg født i 1962 eller tidligere

Beregning og størrelse av AFP

Hva du kan få utbetalt i AFP er basert på opptjeningen din. Det er NAV som står for beregning og administrasjon av AFP-ordningen for SPK-medlemmer mellom 62 og 65 år. Mellom 65 og 67 år er det vi (SPK) selv som beregner og administrerer. De fleste AFP-pensjonister får fra da av utbetalt AFP etter den av NAVs og SPKs beregninger som gir høyest utbetaling.

Informasjonen på denne siden er beregnet på deg som er født i 1962 eller tidligere. Reglene for AFP for de født i 1963 og senere er ikke avklart ennå. 

Beregning av AFP

SPKs beregning av din AFP er avhengig av forskjellige faktorer som 

 • pensjonsgrunnlaget ditt
 • inntekten din 
 • opptjeningstiden din 
 • stillingsstørrelsen din 
 • om du har barn under 18 år og har krav på barnetillegg 

Og når du blir 67 år, blir din AFP automatisk regnet om til en «vanlig» alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. Husk at du må søke om å ta ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67. Det ikke skjer automatisk. 

Størrelsen på din AFP

Størrelsen på AFP-pensjonen avhenger av 

 • arbeidsinntekten du har hatt de siste årene før uttak av AFP. NAV beregner denne summen, og de kaller dette «tidligere estimert inntekt» 
 • inntekten du fortsetter å ha etter uttak av AFP. Inntekten oppgir du på opplysningskjemaet til NAV, og du må selv passe på å melde endringer i inntekt så fort som mulig og fortløpende. 
   

Forholdet mellom disse to beløpene bestemmer AFP-graden din. Eksempel: NAV beregner at din tidligere estimerte arbeidsinntekt er 600 000 kroner. Du anslår at du etter uttak av AFP vil fortsette å ha en årsinntekt på 60 000 kroner. Du får da utbetalt (600 000 – 60 000) / 600 000 x 100 % = 90 % AFP. 

For at AFP-pensjonen din skal bli utbetalt etter så riktig grad som mulig, er det viktig at du fortløpende melder fra hvis inntekten din endrer seg.  

Hvem du skal orientere avhenger av hvor gammel du er. Er du 

 • 62-65 år: meld fra til NAV 
 • 65-67 år: meld fra til SPK 


Vi vil da vurdere om vi må beregne AFP-graden din på nytt etter endringen.