Fra hvilken dato får jeg utbetalt AFP?

AFP kan bare utbetales fra den 1. i en måned, det vil si at det lønner seg å arbeide ut måneden. Hvis du velger å jobbe noen dager inn i en måned, vil du uansett få utbetalt AFP fra 1. i måneden etter at du slutter å jobbe. Du vil derfor kunne ha flere dager uten både lønn og AFP om du velger å jobbe noen dager inn i en måned.

AFP utbetales fra 1. i måneden etter at du slutter å jobbe, hvis de øvrige vilkårene for å innvilge AFP er oppfylt.

Eksempel:
Slutter du å jobbe 31.oktober, utbetales AFP fra 1. november. Slutter du å jobbe 5. oktober, utbetales AFP fra 1. november