Hva er forskjellen på AFP og alderspensjon?

AFP (avtalefestet pensjon)

For deg som er født i 1962 eller tidligere er avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon tidligere. Dersom du oppfyller kriteriene for AFP, kan du starte å ta ut AFP fra du fyller 62 år og fram til du fyller 67 år. 

For å ha rett på AFP må arbeidsgiveren din ha en tariffavtale, og du må oppfylle visse kriterier.

Les mer om AFP

Alderspensjon

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kan de fleste tidligst ta ut fra de fyller 67 år. Alderspensjonen betales livet ut. Les mer om alderspensjon

Noen stillinger har en lavere aldersgrense og kan ta ut pensjon tidligere enn 67 år. Yrker som har såkalt særaldersgrense er stillinger med uvanlig fysisk eller psykisk belastning. De lavere aldersgrensene kan være 60, 63 eller 65 år.

Les mer om særaldersgrense

Er du født i 1963 og senere har Stortinget vedtatt nye regler for alderspensjon og AFP.