Kan eg jobbe så mykje eg vil når eg har AFP?

Ja, du kan jobbe så mykje du vil når du har AFP. AFP-graden blir endra i forhold til storleiken på inntekta.

Viss du jobbar meir enn det du planla då du søkte om AFP, må du melde frå om det til oss. Då vil vi rekne ut din AFP på nytt, med ny pensjonsgrad.