Kan eg ta ut både AFP og alderspensjon frå folketrygda?

Nei. Du kan ikkje ha alderspensjon frå NAV og AFP samtidig. Om du har teke ut alderspensjon frå folketrygda, må du kontakte NAV for å stoppe alderspensjonen seinast dagen før du tek ut AFP.