Kva blir min AFP frå 62 år?

Når du er mellom 62 og 65 år, er det NAV som reknar ut og utbetaler AFP.

Dei reknar ut pensjonen som alderspensjonen frå folketrygda med eit AFP-tillegg på 1 700 kroner per månad. 

Rekn ut pensjonen din på nav.no