Påslaget i normrenten øker

Påslaget i normrenten økes fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng fra 1. mars 2014. Rentesatsen for lån i SPK blir dermed 2,75 prosent fra samme dato.

Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten å bli beskattet for en særfordel. Utviklingen i rentemarkedet kombinert med metoden for å fastsette normrenten, har ført til at normrenten i dag er vesentlig lavere enn selv de beste boliglånsrentene. Dermed blir det beregnet for liten eller ingen økonomisk fordel av mange rimelige lån i arbeidsforhold.

Dette er bakgrunnen for at påslaget i normrenten øker fra 0,5 til 1,25 prosentpoeng. Økningen av påslaget gjennomføres ved å vedta en endring i Finansdepartementets forskrift til skatteloven og vil påvirke normrenten fra 1. mars 2014.

Slik beregnes renten

I hovedtariffavtalen i staten fremgår det at boliglån kan ytes med inntil 1,7 millioner kroner. Øvre lånegrense, som per i dag er 1,7 millioner kroner, er et forhandlingsspørsmål, mens renten følger normrenten som fastsettes av Finansdepartementet.

Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler med et påslag på 0,5 prosentpoeng, og det er dette påslaget som øker med 0,75 prosentpoeng.

Vanlig bankrente ligger rundt 3,75 prosent, og det betyr at SPKs boliglånsrente fortsatt vil være gunstig.