Godkjent dokumentasjon for AFP-etteroppgjør

Hvis du har AFP, er AFP-etteroppgjøret for inntektsåret 2012 nå på vei til deg i posten. Her ser du hvilken dokumentasjon du må sende inn.

Hvert år når skatteligningen foreligger, blir det beregnet et etteroppgjør. NAV beregner etteroppgjøret når du er mellom 62 og 64 år. Fra året du fyller 65, er det Statens pensjonskasse som beregner etteroppgjøret.

Hvis det viser seg at den faktiske inntekten din - etter at du gikk av med pensjon - avviker med mer enn 15 000 kroner fra den inntekten pensjonen er beregnet etter, fastsetter vi en ny pensjonsgrad. Du får da enten etterbetalt pensjon, eller må tilbakebetale dersom du har fått for mye utbetalt. Vi har nå sendt ut et brev i forbindelse med etteroppgjøret der dere som hadde AFP i 2012 blir bedt om å dokumentere inntekten.

Inntekten som ikke skal inngå i etteroppgjøret

Det er viktig at inntekt som ikke skal påvirke pensjonen din, holdes utenfor. Slik inntekt kan være

  • feriepenger opptjent før du tok ut AFP første gang
  • inntekt som du hadde før du tok ut AFP
  • inntekt du har hatt etter at du fylte 67 år

Du må dokumentere inntekten din 

Dersom du har hatt inntekt i 2012 som kan holdes utenfor etteroppgjøret, trenger vi dokumentasjon på det. Da må du sende inn godkjent dokumentasjon som definert i listen under. Først når vi har mottatt dokumentasjon fra deg, kan vi avgjøre om det vil bli noen endring i din pensjon. Hvis du ikke sender inn dokumentasjon, beregner vi etteroppgjøret ut fra grunnlaget i brevet du har fått.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å sende dokumentene dine tilbake. 

Behandlingen av etteroppgjøret vil ta litt tid, men du vil høre fra oss uansett utfall. 

For etteroppgjør inntektsåret 2012, er det kun feriepenger opptjent før du tok ut AFP første gang som holdes utenfor.

Dokumentasjon ved etteroppgjør:

 

 

Type inntekt

Godkjent dokumentasjon

Ikke tilstrekkelig dokumentasjon

Feriepenger som er opptjent fra arbeid før du tok ut AFP første gang.

Kopi av lønnsslipp fra arbeidsgiver som viser utbetalte feriepenger som er opptjent før AFP ble utbetalt første gang. Hvis lønnsslippen din ikke viser når feriepengene er opptjent, må du skaffe en bekreftelse fra arbeidsgiver på dette. 

  • Dokumentasjon av feriepengegrunnlag
  • Lønns- og trekkoppgave
  • Likningsutskrift 
Inntekt utenfor AFP-perioden. Lønns- og trekkoppgave - sammen med kopi av lønnsslipp - som viser inntekt før og etter uttak av AFP 
  • Lønns- og trekkoppgave som ikke viser inntekt
  • Kun lønnsslipp        

 Les mer om AFP og inntekt