Har du hatt delvis pensjon en periode?

Du som har eller har hatt avtalefestet pensjon (AFP) før fylte 67 år, og som har økt pensjonsgraden etter 1. mai 2010, vil få endret pensjonsberegningen din fra juni 2014. Dette gjelder også deg med særalderspensjon.

Denne endringen er en tilpasning til nye regler for regulering av pensjoner fra Statens pensjonskasse. Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid.

Alle som blir berørt av endringen vil få et eget brev om den nye utbetalingen. Du kan også finne informasjon om din pensjon dersom du logger deg på Min side

Når en pensjonsgrad øker, må vi regulere den nye graden for seg, og ikke sammen med pensjonen du tidligere har tatt ut. Dette gjør vi for å sikre korrekt utbetaling. 

Pensjonsregulering - AFP og særalderspensjon 

Hovedregelen er at pensjonene reguleres med lønnsvekten, og deretter trekkes det fra 0,75 prosent.  

  • For at medlemmer med AFP ikke skal få lavere ytelse enn de som står i stilling frem til 67 år, skal pensjonsgrunnlaget oppreguleres på nytt måneden etter de fyller 65 år. Pensjonsgrunnlaget skal da reguleres med lønnsvekst tilbake til starttidspunktet for AFP. Tilsvarende oppregulering skjer også måneden etter at medlemmet fyller 67 år.
  • Pensjonsgrunnlaget skal også reguleres med lønnsvekst fra tidspunkt for uttak til måneden etter de fyller 67 år når medlemmet har særalderspensjon, spesiell førtidspensjon eller oppsatt alder utbetalt fra fylte 65 år.